گوشی لنووا K12 پرو 4/128GB Lenovo K12 Pro

6,775,000تومان

گوشی لنووا4/64GB K12 Lenovo K12

5,220,000تومان

گوشی لنوو لیجن پرو نسخه 8/128 گیگابایت | Lenovo Legion Pro

گوشی لنوو لیجن پرو نسخه 16/512 گیگابایت | Lenovo Legion Pro

گوشی لنوو لیجن پرو نسخه 12/128 گیگابایت | Lenovo Legion Pro

گوشی لنوو لیجن پرو نسخه 12/256 گیگابایت | Lenovo Legion Pro

گوشی لنوو لیجن 2 پرو نسخه 18/512 گیگابایت | Lenovo Legion 2 Pro

گوشی لنوو لیجن 2 پرو نسخه 18/256 گیگابایت | Lenovo Legion 2 Pro

گوشی لنوو لیجن 2 پرو نسخه 16/256 گیگابایت | Lenovo Legion 2 Pro

گوشی لنوو لیجن 2 پرو نسخه 16/512 گیگابایت | Lenovo Legion 2 Pro

گوشی لنوو لیجن 2 پرو نسخه 12/128 گیگابایت | Lenovo Legion 2 Pro

گوشی لنوو لیجن 2 پرو نسخه 12/256 گیگابایت | Lenovo Legion 2 Pro